A- A A+
Hebahan :
  • Utama
  • Perkhidmatan
  • Perkhidmatan Yang ditawarkan
  • Khidmat Sokongan Teknikal

Adakah anda berpuas hati dengan kualiti pengurusan aduan jabatan kami?

Sangat Berpuas Hati - 50%
Tidak Berpuas Hati - 50%

Jumlah Undian: 24
Undian ini telah tamat on: %31 %08 %2019 - %00:%Ogos
Demo

Tinjauan

 

Khidmat Sokongan Teknikal

Khidmat Sokongan Teknikal

a) Pendaftaran kultivar tanaman buah-buahan
b) Pengeluaran dan jualan benih tanaman
c) Pengawasan dan ramalan serangga perosak tanaman
d) Khidmat diagnostik/nasihat untuk kawalan perosak & penyakit tanaman
e) Identifikasi spesimen serangga dan rumpai
f) Siasatan tanah (separa lengkap dan lengkap) termasuk pengesahan kesesuaian tanah untuk tanaman
g) Kajian kebolehhakisan tanah dan kajian hidrologi

h) Pengeluaran dan jualan peta terdiri daripada peta tanah, peta kesesuaian tanah, peta gunatanah (termasuk
peta gunatanah terkini daripada satellite dan remote sensing bagi projek spesifik) dan peta risiko hakisan tanah

i) Perkhidmatan makmal
- ujian biji benih
- analisis daun untuk mengesan penyakit virus tanaman
- analisis daun dan baja untuk unsur-unsur makro/mikro
- analisis tanah untuk maklumat ciri-ciri fizikal dan kimia
- analisis air untuk makro,pG,konduktiviti jumlah pepejal larut

j) Makanan statistik pertanian
- perangkaan keluasan tanaman Semenanjung Malaysia
- perangkaan padi