A- A A+
Hebahan :
 • Utama
 • Fokus
 • Pelan Strategik
 • Dasar Pertanian Negara Ke-3

Adakah anda berpuas hati dengan kualiti pengurusan aduan jabatan kami?

Sangat Berpuas Hati - 50%
Tidak Berpuas Hati - 50%

Jumlah Undian: 24
Undian ini telah tamat on: %31 %08 %2019 - %00:%Ogos
Demo

Tinjauan

 

Dasar Pertanian Negara Ketiga( DPN 3 )

OBJEKTIF DPN3

 • Mempertingkatkan produktiviti dan daya saingan
 • Mengeratkan pertalian dengan sektor-sektor lain
 • Menerokai bidang-bidang baru, memulihara dan mengguna sumber asli secara mampan

PENDEKATAN-PENDEKATAN STRATEGI BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN

 • Pendekatan Berasaskan Produk (Berasaskan permintaan pasaran dan citarasa)
  • Memenuhi keperluan dan permintaan pasaran termasuk pasaran khusus (niche markets)
  • Meningkatkan keupayaan pemasaran hasil-hasil dengan menyepadukan aktiviti huluan dan hiliran dari aspek pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran
 • Pendekatan perhutanan (Memaksimumkan penggunaan tanah)
  • Menggalakkan kegiatan pertanian & perhutanan yang serasi serta saling melengkapkan (Tanaman singkat masa ditanam bersama spesis balak dalam tanah yang sama)
  • Mendapatkan pulangan awal kepada pelaburan (Tanaman singkat masa / herba mendapat pulangan cepat berbanding tanaman hutan)
  • Memaksimumkan penggunaan tanah (Memajukan kawasan hutan tanpa menjejaskannya)

TERAS DASAR DAN STRATEGI BARU

Kepentingan Nasional

 • Sekuriti Makanan
 • Inflasi
 • Produktiviti
 • Pelaburan sektor swasta dalam sektor pertanian
 • Meningkatkan eksport
 • Mengurangkan import yang tidak produktif
 • Memulihara dan mengguna sumber-sumber asli secara mampan